Teknisk

Teknisk- og konkurransereglement for CorsaItaliana 2023-2025

CorsaItalianas formålsparagraf og styre.

CorsaItaliana er KLUBB ALFA ROMEO NORGES egen racingserie for italienske biler.
Intensjonen med CorsaItaliana er at det skal være en enkel og oversiktlig serie hvor terskelen
for deltakelse skal være så lav som mulig. Serien kjøres organisert som klubbracing og
prinsippet om “Gentlemansracing” gjelder. Platekontakt og ufin oppførsel skal søkes unngått.
Serien organiseres av seriens eget styre som sitter ett år av gangen. Styret skal bestå av
teknisk personell, representanter fra KARN, og representanter for deltakerne.

Styret for 2023 består av:

Leder: Ole Petter Friberg
Nestleder: Jon-Even Johansen
Teknisk sjef: Erik Narverud
Teknisk personale: Per Husaas, Terje Nilsen og Kristian Kirkeengen
Deltakerrepresentant: TBA

 1 Konkurransereglement


1.1 Deltagere

CorsaItaliana er åpen for enkeltførere, samt team bestående av inntil to førere som deler én bil iløpet av sesongen. Alle førere må til enhver tid ha gyldig hastighetslisens utstedt av NBF, og medlemskap i klubb Klubb Alfa Romeo Norge. Team med to førere må forhåndspåmelde seg innen sesongens første løp med bil, fører 1 og fører 2.
Serien er åpen for førere året man fyller 15 år, ihht. NBF`s gjeldende reglement.

 1.2 Tillatte biler

Alle produksjonsmodeller (*) av biler av italiensk fabrikat, med merkeskorrekt motor (eks. Fiatmotor i en Fiat). Identiske motorer som har vært levert i forskjellige biler, f.eks. Fiat/Lancia TC-motorer, regnes som merkeskorrekte for alle modeller der motoren har vært levert originalt fra fabrikk. Både gateregistrerte biler og uregistrerte biler kan delta. Alle biler må inneha gyldig vognlisens utstedt av NBF.

Fabrikksbygde løpsbiler som er basert på standardbiler, og som ellers er i henhold til Corsa Italiana’s reglement, er tillat. Eksempler på dette er Fiat 500 Abarth Trofeo, Alfa 156/147 Cup, og lignende.

(*)”Produksjonsmodell” defineres som en modell levert fra fabrikk, allment tilgjengelig fra forhandler, og godkjent for bruk på offentlig vei. Homologeringsmodeller som er bygget i en begrenset serie regnes som en produksjonsmodell. Rene racebiler bygget kun for racing i en meget begrenset antall, tillates ikke. Replikaer av italienske bilmodeller tillates ikke.
(mrk. at kravet til 15 års aldersgrense på bilen, nå er fjernet).

Styret skal godkjenne alle deltakende biler før deltakelse i CorsaItaliana. Styret forbeholder

seg retten til å godkjenne/avslå alle søknader om deltakelse. Styrets beslutning er endelig.

 1.3 Antall løp

Serien skal avvikles med minst 8 tellende enkeltløp i løpet av en sesong. Blir det kjørt flere enn 8 løp gis det poeng for de 8 beste resultatene.

1.4 Start rekkefølgen i løp

Startrekkefølgen i første løp en løpshelg / løpsdag bestemmes slik:

Rekkefølgen i første løp bestemmes av beste rundetid satt under kvalifiseringsheat før første løp.
Startrekkefølgen i neste løp bestemmes ut fra raskeste rundetid i forgående løp.
Startrekkefølgen er uavhengig av klasse.

 1.5 Klasseinndeling

CorsaItaliana kjøres i 3 klasser, klasse 1, 2 og 3, Coppa Mille Tre Cento kjøres som en «cup i cupen» og kåres på bakgrunn av sammenlagt resultatet ved sesong slutt. Klassene bygger på bilens forhold mellom vekt og effekt. Hvilken klasse bilen tilhører beregnes ved å dividere bilens vekt inklusiv fører på utregnet konkurranseeffekt som kalkuleres. CorsaItalianas skjema for klasseberegning. Konkurranseeffekten utledes med grunnlag i enten original oppgitt motoreffekt fra produsent eller målt og/eller dokumentert motoreffekt.
Coppa Mille Tre Cento bygger på klasse 3, men er kun åpen for sugemotorer inntil 1320 ccm.

Klassene er inndelt etter følgende vekt/effekt forhold:

 • Klasse 1: 2,50 – 4,74 kg/hk
 • Klasse 2: 4,75 –6,99 kg/hk
 • Klasse 3: over 7 kg/hk
 • Coppa Mille Tre Cento: over 7 kg/hk og sugemotorer inntil 1320 ccm.

 1.6 Poengberegning

Poeng deles ut for alle løp, innenfor hver klasse, etter følgende skala.

 • plass: 10 poeng
 • plass: 8 poeng
 • plass: 6 poeng
 • plass: 4 poeng
 • plass: 2 poeng
 • plass og dårligere: 1 poeng

Poeng deles ut kun ved fullført løp, dvs. målgang for egen maskin. Én fører kan kun ta poeng i én klasse pr. løp.

Ved færre enn 3 startende i en klasse brukes følgende poengberegning:

Løp med 2 startende:
1. plass: 8 poeng
2. plass: 6 poeng

Løp med 1 startende:
1. plass: 6 poeng

 1.7 Kåring av sammenlagtvinnere

8 løp teller med i poengsammendraget. Deltagere som har tatt poeng i flere enn 8 løp, stryker sine dårligste plasseringer, inntil det gjenstår 8 plasseringer.

Klassevinner:

Den fører/team med flest poeng i sin klasse ved sesongens slutt kåres til klassevinner. Hvis to eller flere deltagere har samme poengsum vinner den som har flest førsteplasser totalt. Er det fortsatt likt, telles antall andreplasser og eventuelt antall tredjeplasser. Skulle det fortsatt være likt telles også de to strøkne løpene med.

Serievinner:

Den fører/team som ved sesongens slutt har flest poeng totalt, uansett klasse, kåres til serievinner. Hvis to eller flere deltagere har samme poengsum vinner den som har flest førsteplasser totalt. Er det fortsatt likt, telles antall andreplasser og eventuelt antall tredjeplasser. Er det fortsatt likt, vinner deltageren med størst poengmargin til nr 2 i sin klasse. Skulle det fortsatt være likt telles også de to strøkne løpene med. Det arrangeres en egen premieutdeling etter avsluttet sesong.

1.8 Seriesponsor

Alle deltagere forplikter seg til å kjøre med profilering av seriens gjeldende seriesponsor, i tilknytning til bilens startnummer.

1.9 Brudd på reglene

I henhold til generelle bestemmelser Art. 12

1.10 Straffer

I henhold til generelle bestemmelser Art. 12

 2 Teknisk reglement

 2.1 Drivstoff

Ordinær bensin fra pumpe med maksimalt oktantall 99 er tillatt.

E85 og racefuel er tillatt, men medfører tillegg i beregnet effekt ihht. klasseberegningsskjema som følger:

 • 20% for motorer opp til 2 liter
 • 30% for motorer opp til 2,5 liter
 • 40% for motorer over 2,5 liter

 2.2 Dekk

Godkjente R-dekk/gateslicks finnes listet i den til enhver tid gjeldende dekkliste på http://www.corsaitaliana.no. Dekkene skal ved start av trening og løp ha en minimum mønsterdybde på 1,6 mm.

 2.3 Lyd/eksosanlegg

Etter gjeldende regler på gjeldende bane iht.’Bestemmelser om lydmåling og vektkontroll’, §303 i Bilsportboken. Lydgrensen er maksimalt 100dB.

Det kan i enkelte tilfeller gis dispensasjon fra kravet i ’Teknisk reglement for hastighetsløp’ §307 pkt. B, om at eksosrøret må munne ut bak bakhjulene. Kravet ved en slik dispensasjon vil alltid være at munningen(e) skal være nærmere bakhjul enn forhjul samt være montert min. 10cm over bakken. En evt. søknad om en slik dispensasjon må skje skriftlig til styret.

 2.4 Modifiseringer

Alle endringer/modifiseringer av karosseriets bærende deler skal godkjennes av teknisk utvalg, herunder endringer i hjulopphengets innfestningspunkter. Vedtak fra teknisk utvalg er endelig. skriftlig søknad sendes til teknisk@corsaitaliana.no

Følgende modifiseringer er tillatt innenfor regelverket:
2.4.1 Radiator

Fritt med hensyn til type og fabrikat. Frostvæske av type glykol er ikke tillatt.

2.4.2 Bremser

Modifiseringer tillatt. 2 krets bremsesystem er påbudt, fritt mhp. type og fabrikat.

2.4.3 Hjuloppheng

Forhjulsoppheng: Begrensede modifisering er tillatt. Hjulopphengets type og innfestinger skal være tilnærmet som originalt.
Foringer/uniballs er fritt, støtdempere og fjærer er fritt. Tilleggs konstruksjoner som stabilisatorstag, wattlink, panhardstag eller andre tilsvarende typer er fritt å modifisere/montere.
Bakhjulsoppheng: Bakhjulsoppheng er fritt. Alle mekaniske endringer må være av en forsvarlig konstruksjon.

Bruk av spacere er tillatt men må ha en forsvarlig konstruksjon. Spaceren i seg selv må bestå av kun én del og skal være skrudd fast i navet med egne festeskruer. Løse spacere som ligger mellom nav og felg uten å være festet med egne bolter er ikke tillatt.

2.4.4 Drivverk

Girkasse og differensial må være av original type med original plassering. Modifisering/montering av andre utvekslinger er fritt. Differensialbrems er tillatt. Biler uten differensialbrems vil få fratrekk ihht. klasseberegningsskjema på 5% for bakhjulsdrevne biler og 10% for fram- og firehjulsdrevne biler. I klasse 1 er girkasse og differensial/bakaksel fritt men må være montert på opprinnelig plass. Bruk av sekvensiell og/eller dobbelclutch girkasse er tillatt, men medfører tillegg i beregnet effekt på 5% ihht klasseberegningsskjema.

2.4.5 Felg

Fritt med hensyn til type og fabrikat.

2.4.6 Tauekroker

Alle biler skal ha 1 tauekrok foran og 1 bak, disse krokene skal være godt synlige merket med pil og farge som står i kontrast med bilen. Tauekroken må ikke stikke utenfor karosseriets fremste/bakerste del. Enden på tauekroken kan være en sterk wire eller stropp, den kan også være leddet.

 2.4.7 Modifiseringer karosseri

For å redusere bilens løpsvekt kan følgende modifiseringer gjøres:

 • Interiør og isolasjon kan fjernes.
 • Sideruter og bakrute kan erstattes med klart gjennomsiktig hardt plastmateriale av type polykarbonat (Makrolon®, Lexan® eller lignende) med min. 3 mm tykkelse. Akrylglass er ikke tillatt.
 • Frontrute må være som orginalt, dvs. av laminert type. Se ellers ’Teknisk reglement for hastighetsløp’ §307 pkt. C i Bilsportboken.
 • Karosseriets løse deler som panser, koffertluke, dører kan lettes/erstattes med tilsvarende i lettere materialer.
 • Skjermer og andre karosserideler kan erstattes med lettere materialer, så fremt de er sikkerhetsmessig forsvarlig og fast montert og ikke svekker bilens bærende konstruksjon.
 • Ved karosserimodifiseringer som fastmonterte skjermer og frontstykker ol., skal bilens opprinnelige identitet tydelig fremkomme.
 • Panser og koffertlokk/bakluke må sikres med ekstra låser som enkelt kan åpnes uten bruk av verktøy. Orginal panserlås må settes ut av funksjon.
 • Såkalt flippfront som vippes fremover er ikke tillatt.
 • Bilens bærende struktur og konstruksjon skal beholdes original.
 • På biler med frittliggende støtfangere kan disse fjernes. På biler hvor støtfangere er en integrert del av karosseriet skal disse beholdes.

2.4.8 Aerodynamikk

Uoriginale spoilere kan benyttes men vil gi effekttillegg iht. gjeldende klasseberegningsskjema. 

2.4.9 Lys

Alle biler skal ha følgende lysutstyr montert og i funksjon:

 • Lys ihht §307.G
 • Bremselys: 3 stk i funksjon når tenning er på. To av disse skal ha tilnærmet original plassering. Det tredje skal være montert i midten og høyere enn de to andre
 • Det anbefales ett «wett race lys» med kombi funksjon (blinker når lysa er tent og lyser fast ved brems) Trenger ikke være FIA godkjent.
 • Forover: 2 stk. minimum tilsvarende nærlys, plassert på tilnærmet original plassering.
 • Bakover: 2 stk røde baklys plassert på tilnærmet original plassering.
 • For- og baklys skal kunne slås på/av ved behov med egen bryter.
 • Blinklys: Bilen skal være utstyrt med blinklys bak.

2.4.10 Katalysator

Skal være montert.

 3 Beregning av konkurranseeffekt

3.1 Alternativ 1: Beregnet effekt

Konkurranseeffekt beregnes basert på motorens orginaleffekt samt evt. tillegg og/eller fradrag som beregnes gjennom bruk av gjeldende klasseberegningsskjema. Effektenheten som benyttes er DIN hk (1 hk = 735.49875 W), og det er motoreffekt som skal angis.  

 3.2 Alternativ 2: Dokumentert effekt

Det åpnes for å legge inn dokumentert(målt) effekt for modifiserte motorer i klasseberegningsarket som alternativ til beregnet effekt. Motorer med overlading (turbo/kompressor) vil få et tillegg i beregnet grunneffekt på 10% på den oppgitte dokumenterte effekten, for å ta høyde for en potensielt mer fordelaktig momentkurve. Det vil ikke være mulig å registrere lavere dokumentert effekt enn oppgitt originaleffekt for motoren.  

Prosedyre for bruk av dokumentert effekt er som følger: 

1. Registrering

Klasseberegningsskjemaet fylles inn som normalt, der deltakeren krysser av for opsjonen «ny dokumentert effekt». Maksimal effekt legges inn, samtidig som man fyller inn øvrige felter med de modifikasjoner som er gjort (dette som informasjon til teknisk utvalg). Effektenheten som benyttes er DIN hk (1 hk = 735.49875 W), og det er motoreffekt som skal angis.  

 2.Dokumentasjon.

Det stilles ikke spesifikke krav til dokumentasjon, men ved effektmåling skal det fortrinnsvis benyttes motorbenk, nav- eller chassis dynamometer (Dynapack e.l.). Deltakere anmodes til å legge ved dokumentasjon som underbygger den oppgitte motoreffekten, samt eventuell dokumentasjon fra andre klasser / serier bilen har deltatt i. Dokumentasjonen sendes inn samtidig med innsendelse av klasseberegningsskjemaet. 

 3.3 Omregningsfaktorer

1 hk SAE = 0,92 hk DIN
1 kW SAE = 1,25 hk DIN
1 kW DIN = 1,36 hk DIN

3.4 Registrering av klasseberegning

Alle deltakere skal sende inn selvangivelse i form av utfylt klasseberegningsskjema og evt. tilleggsdokumentasjon minimum 2 uker før sesongstart, eller første løp bilen stiller i, til epost: teknisk@corsaitaliana.no for godkjenning av teknisk utvalg. 

Gjeldende klasseberegningsskjema er tilgjengelig på CorsaItalianas hjemmesider. 

Dersom det gjøres endringer på bil og motor gjennom sesongen som kan føre til endret motoreffekt, skal klasseberegningsskjema oppdateres og sendes inn til teknisk utvalg som ved sesongstart. Som endringer menes alt som er listet som motorendringer og trimming i klasseberegningsarket. 

Teknisk utvalg står fritt til å kontrollere effekten på bilen etter den metode de måtte ønske, dersom det mistenkes at en bil yter vesentlig mer effekt enn innmeldt. Eventuelle kostnader rundt effektmåling bekostes av deltaker. Teknisk utvalg kan beslutte tillempe en realistisk effekt med evt. annen klasseinndeling som følge. 

 4 Markfrigang

Bilens laveste punkt må ha en markfrigang på minimum 50 mm, og skal ikke berøre bakken hvis hjulene på den ene siden tappes for luft. Sikkerhetsmessige innretninger, som f.eks bunnpannebeskytter, må ha en markfrigang på minimum 25 mm.

 5 Motor, definisjon, fratrekk og tillegg

Modifiseringer tillatt, men kan gi effekttillegg iht. gjeldende klasseberegningsskjema.

 5.1 Definisjon motor

Standard motor: Med standard motor menes en fabrikkstandard motor med følgende tillatte

modifiseringer:

 • Luftfilter samt eksosanlegg, ekskl. grenrør, er fritt til å modifiseres.
 • Inntil 1 mm planslipping av topp.
 • Porting av topp og kanaler.
 • Letting av svinghjul.

Trimmet motor: Motorer som trimmes utover reglene for Standard motor ansees som trimmet og medfører tillegg iht. gjeldende klasseberegningskjema.

 5.2 Fratrekk og tillegg

Tillegg og fratrekk i effektgrunnlag ved modifisering gis iht. gjeldende klasseberegningsskjema.

6 Sikkerhetsreglement

 6.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser

Iht. ’Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp’ §304.i Bilsportboken.

Følgende gjelder:

Bur/veltebøyle:

 • Alle biler skal ha min. 6 punkts helbur bygget etter gjeldene regler fra NBF.
 • Alle biler skal ha min. 1 dørstrever på førersiden.

Sikkerhetskrage: FHR (Frontal Headrestraint System) er påbudt. HANS er her et av flere godkjente varemerker. Sikkerhetssystemet må ha godkjenninger iht. gjeldende krav fra NBF/FIA.

6.2 Belter og stol

Iht. ’Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp’, §304.i Bilsportboken. FIA godkjent stol samt FIA-godkjent minimum 4-punktsbelte med godkjente innfestningspunkter. FIA`s aldersgrense på stol behøver ikke å oppfylles. Obligatorisk med armstropper i åpen bil.

 6.3 Hovedstrømsbryter

Innvendig bryter skal enkelt nås av fører i fastspent stilling. Denne skal monteres slik at den både kobler fra batteriet og kutter tenningen. NB! Kun hovedstrømbryter av 6-polet FIA-godkjent type skal benyttes.

Utvendig utløser: Egen utvendig utløser skal plasseres på førersiden, ved frontrutens nedrehjørne. Denne utløseren skal være koblet til innvendig bryter via en ståltråd/wires om deaktiverer denne.

For øvrig i henhold til ’Teknisk reglement for hastighetsløp’ §307 pkt.A i Bilsportboken.

 6.4 Batteri

Batteriet skal fortrinnsvis monteres utenfor førerkupeen, sikkert fastmontert for å unngå

kortslutning. Ved montering innenfor kupéen skal batteriet være dekket med et isolerende og

lekkasjefritt materiale.

 6.5 Smøresystem og ledninger

Oljetank får ikke monteres utenfor bilens hovedstruktur. Trykksatte ledninger inne i kupe skal ha koblinger av fast type, alternativt rillede koblinger med slangeklemmer og skal være

beskyttet mot mekanisk påvirkning. Oljekjøler kan monteres, men må da monteres innenfor bilens hovedstruktur.

6.6 Oljeoppsamler (oilcatch tank)

Iht. ’Teknisk reglement for hastighetsløp’ §307 pkt.J i Bilsportboken.

Biler med åpen veivhusventilasjon skal ha oljeoppsamler.

 • Motor inntil 2 liters slagvolum skal ha oljeoppsamler med min. 2 liters kapasitet.
 • Motor over 2 liters slagvolum skal ha oljeoppsamler med min 3 liters kapasitet

 6.7 Brannvegg

En effektiv brannvegg skal finnes mellom motorrom og førerkupe, og mellom bensintank og

førerkupe.

 6.8 Bensintank

Originaltank kan benyttes i original innfesting. Skumfylt sikkerhetstank kan benyttes og skal i så fall være sikkert og fornuftig plassert innenfor bilens hovedkonstruksjon. Ved plassering innenfor kuperom skal bensintanken ha en effektiv brannvegg mellom tank og førerkupe.

 6.9 Sikkerhetsutstyr fører

Førere skal fremvise og benytte godkjent sikkerhetsutstyr iht. ’Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp’ §304. i Bilsportboken.

Godkjent hjelm, undertøy (inkl. sokker), kjøredress, hansker og balaklava.

6.10 Brannslukker

I henhold til Bilsportboken.

 7 Lisenser

 7.1 Vognbok

” Bestemmelser om vognlisens for biler i rally og hastighetsløp” §300 i Bilsportboka.no ligger til grunn for alle deltakende biler. Gyldig vognlisens utstedt av NBF samt vognkort, skal fremvises ved teknisk kontroll. Bil som ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon, kan ikke stille til start. Anmerkning fra tidligere konkurranser som noteres i vognboken, skal utbedres før neste konkurranse. Teknisk kontrollant signerer i vognboken at feil har blitt utbedret ved å notere navn, dato og arrangør. I tillegg skal alltid oppdatert utskrift av klasseberegningsskjemaet være satt opp i venstre siderute bak slik at dette er synlig ved teknisk kontroll.

 7.2 Personlig lisens

Alle deltakere må fremvise personlig, gyldig hastighetslisens utstedt av NBF, gyldig førerkort, samt gyldig medlemsbevis i den klubb der lisensen er utstedt

 7.3 Reklamelisens

Har man private sponsorer kreves gyldig reklamelisens utstedt av NBF. En anmelder har anledning til å ha reklame på sin bil under deltakelse i hastighetsløp såfremt det er løst
reklamelisens, og såfremt reklamen er iht.” Bestemmelser om reklame på biler i rally og hastighetsløp” §301 pkt. 2 i Bilsportboken.