Nytt teknisk reglement 2023

Heisann, da er omsider nytt regelverk meislet ut og sendt til NBF for godkjenning.

I høst har teknisk utvalg etterspurt, mottatt og behandlet en rekke forskjellige forslag til endringer. Vi har hatt en ganske omfattende, men også relativt ryddig prosess rundt vurdering av disse. Ettersom mange står i ferdigstilling i garasjen med verktøy i hånd, så forskutterer vi at regelverket blir godkjent av NBF og legger ut litt info om de vesentligste endringene her.

Til denne posten følger 2 vedlegg. Det ene gir en oppsummering av de viktigste regelendringene. Det andre vedlegget inneholder notater og vurderinger av alle forslagene som har vært behandlet.

Klasseberegningsarket består omtrent slik man er kjent med det fra tidligere, og skal fortsatt brukes for registrering av samtlige deltakere. Nytt er at det er laget som et Google regneark, og dermed ikke lenger krever at brukeren har Microsoft Exel installert.

Skjemaet er allerede lagt ut på hjemmesiden:

Klasseberegning – Corsaitaliana

Under er en kort oppsummering av regelendringene. 

Vekt/Effekt-grensene justeres noe for alle klasser; 2.5 kg/hk for klasse 1, 4.75 kg/hk for klasse 2 og 7 kg/hk for klasse 3. Dette vil føre til at noen eksisterende deltakere vil bytte klasse, primært fra klasse 3 til 2.

Regnearket vil gi mulighet til å legge inn dokumentert/målt effekt for alle klasser som alternativ til vanlig beregning. Man kan ikke angi mindre enn original effekt, og  turbo/kompressormating vil gi tillegg på målt makseffekt.

Diesel blir tillatt som drivstoff, og vil gi tillegg som er avhengig av motorvolum.

Fratrekk for manglende diffbrems blir redusert til 5%, men kun for bakhjulsdrevne biler.

Sekvensiell eller dobbeltclutch girkasse vil gi tillegg på 5%

Vi har gjort mye testing av regelverket og håper at det vil gi en relativt rettferdig og god fordeling i klassene, samtidig som det vil gi tettere racing og åpne for flere deltakere i serien. Regelverket er også avstemt mot BMW-cup slik at vi vil ha samme klasseinndeling som dem.

Nøl ikke med å ta kontakt dersom det er spørsmål til regelverket. Bruk regnearket til å utforske alternativer, og skru som f…! Vi gleder oss til sesongstart!

mvh teknisk utvalg v/Erik

henning