Førerlisens under KNA i 2024

Det er endriner i Norges bilsport forbund i 2024, Amcar er ute av NBF og derfor vil klubb Alfa Romeo Norge  kjøre corsan under KNA her etter.

I praksis er det at de som har førerlisens  under KARN  får assosiert medlemskap i KNA

KNA ville ha betalt 200 kr for medlemskap og dette har  corsan søkt KARN  om å få dekket.

Styret i KARN  vedtok i desember å dekke medlemskap i KNA for førere som kjører under KARN 

Vi var 10 stk som kjørte under KARN i fjor navnene på disse har jeg sendt over til KNA 

Så dere kan ta ut lisenser etter hvert. Tar nok en uke før alt ok 

Andre som skal ha førerlisens under KARN må sende meg

 mail ovenygard780@gmail.com 

Vennligst hilsen 

Ove nygård 

Styremedlem  KARN 

henning